Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ofwel MVO? Dat staat bij ons hoog op de agenda. Wij maken bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen maatschappelijke en economische effecten. Voorbeelden? Wij willen geen eten verspillen en gaan dus altijd voor catering op maat. Wij willen geen energie verspillen en werken dus bij voorkeur met groene energie. Waar mogelijk kiezen wij voor fair trade producten en wij dragen bij aan onze lokale omgeving met onze expertise, en in menskracht, door onder andere jaarlijks Culinaire Venen te organiseren. Event Station investeert structureel in veiligheid, gezondheid en comfort van klanten, medewerkers en leveranciers. En oja, wij werken samen met een verantwoorde bank. Kortom,  MVO is our middle name.

Download de publicatie Duurzame, klimaat neutrale evenementen van Event Station voor gedetailleerde informatie over onze MVO-visie en activiteiten.

People en planet op kantoor

NL Verwantschap, kruisbestuiving en welbevinden staan centraal in ons pand aan de Stationsweg 18. Het is een energieke en toegankelijke plek. Zowel voor medewerkers en leveranciers als voor onze opdrachtgevers. En ons kantoor is duurzaam. Wij investeren in energiezuinige apparatuur en verlichting, delen werkruimtes en bedrijfswagens en werken in netwerkverband waardoor wij efficiënter en effectiever zijn. Ook kiezen wij liever voor digitaal en bewegend beeld, dan voor papier of displays en pakken wij minder vaak de auto of het vliegtuig. Wij zoeken naar andere manieren van contact, zonder daarin overigens onpersoonlijk te worden.

Klimaatneutraal

Event Station streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. De CO2-uitstoot die wij nog niet kunnen voorkomen, compenseren wij met een financiële bijdrage aan schone energieprojecten. In 2012 en 2013 hebben wij ons gecommitteerd aan het Nationale Biogasprogramma in Cambodja. Een biovergister voorziet de lokale bevolking van schone brandstof om te koken en de woning te verlichten. Het vervangt het gebruik van het steeds schaarsere brandhout en gaat zo de lokale ontbossing tegen. Biogas vermindert de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk. Tegelijkertijd draagt het bij aan de ontwikkeling van de levensstandaard van de lokale bevolking.

CO2 calculator voor evenementen

Net als in ons eigen bedrijf houden wij ook bij de evenementen die wij organiseren de CO2-uitstoot zo laag mogelijk. Wij werken met de calculatiemethode van de Climate Neutral Group. Deze berekent wat de voetafdruk van het evenement is. De CO2-voetafdruk is de maatstaf voor de invloed van menselijke activiteit op het milieu gemeten in de hoeveelheid broeikasgassen. Samen met de opdrachtgever en leveranciers bekijken wij hoe wij de uitstoot kunnen verlagen. Event Station compenseert de CO2-uitstoot die niet voorkomen kan worden met een financiële bijdrage aan schone energieprojecten.

Duurzame evenementen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een voortdurend proces van ontwikkeling. Samen met onze medewerkers, klanten en leveranciers bekijken wij hoe wij duurzaamheid nog slimmer kunnen verankeren in de evenementen die wij organiseren. Wij doen dit aan de hand van zes uitgangspunten:

  1. Locatie en catering
  2. Mensen en materialen
  3. Decoratie en entertainment
  4. Papier en afval
  5. Transport en mobiliteit
  6. Techniek en veiligheid

Lees meer >

Culinaire Venen

Event Station is samen met Homan Elektrotechniek initiatiefnemer van de Culinaire Venen. In 2006 vond de eerste editie plaats van dit jaarlijkse evenement in Mijdrecht waar saamhorigheid, culinair genieten en lokaal ondernemerschap centraal staan. Een groot deel van de opbrengst van de muntenverkoop gaat elk jaar naar een zelfgekozen goed doel zoals Stichting Inloophuis ’t Anker, Stichting Jongeren Actief en de Voedselbank. Inmiddels wordt er niet meer gewerkt met aggregaten, maar met een vaste groene stroomaansluiting. Vanaf 2013 gebruiken wij bovendien biologisch afbreekbaar servies en bestek, brengen wij de CO2-voetafdruk van het evenement in kaart en compenseren wij deze met een financiële bijdrage aan schone energieprojecten.

Partner van MVO Nederland

Event Station is sinds 2010 partner van MVO Nederland, hét platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en ondersteunt de ambitie om MVO als de standaard te beschouwen voor ondernemen in de 21e eeuw. People, planet en profit in balans.
Wij organiseren evenementen die waarde toevoegen voor onze klanten, voor hun klanten en voor onszelf, in die volgorde. Daarbij zijn wij ons bewust van het effect van ons handelen op onze omgeving. Bij ieder project denken wij na hoe dat zo efficiënt mogelijk kan, waarbij wij zoeken naar de juiste combinatie van gebruik en verbruik van materialen, de inzet van mensen en middelen en het behalen van een gezonde winstmarge. En dat alles met zo min mogelijk schadelijk effect voor de omgeving.