MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Duurzame evenementen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een voortdurend proces van ontwikkeling. Samen met onze medewerkers, klanten en leveranciers bekijken wij hoe wij duurzaamheid nog slimmer kunnen verankeren in de evenementen die wij organiseren. Wij doen dit aan de hand van zes uitgangspunten:

1. Locatie en catering

Wij adviseren over duurzame locaties. Dit kunnen locaties zijn met het Green Key keurmerk. Voor de catering werken wij graag samen met biologische en fair trade leveranciers. Via een speciaal telefoonnummer houden wij tijdens het evenement het aantal aan- en afmeldingen bij om te voorkomen dat er een voedseloverschot ontstaat. Onlangs hebben wij na een evenement van één van onze opdrachtgevers overgebleven lunchpakketten gedoneerd aan de voedselbank.

2. Mensen en materialen

Event Station werkt bij de organisatie van evenementen zoveel mogelijk samen met lokale partijen om CO2-uitstoot te beperken en de plaatselijke economie te ondersteunen. Wij plannen vergaderingen en evaluaties slim in, ook met onze opdrachtgevers en carpoolen waar mogelijk. Dat scheelt vervoer en reistijd.

3. Decoratie en entertainment

Bij de aankleding van evenementen kiezen wij voor duurzaam vervaardigde decoratie of decorpanelen en letten wij op milieulabels en de mogelijkheid van hergebruik. Bij evenementen wordt veel aandacht besteed aan branding en signing op locatie. Waar mogelijk maken wij gebruik van marketing- en communicatiematerialen van onze klanten, zoals vlaggendoeken, banners en displays.

4. Papier en afval

Wij doen aan afvalpreventie en waar mogelijk aan afvalscheiding. Waar wij kunnen, gebruiken wij afbreekbaar servies en bestek en wij proberen no-shows te voorkomen, zodat het cateringoverschot zo klein mogelijk is. Het uitnodigingstraject laten wij digitaal verlopen, dat bespaart op papier. Audiovisuele communicatiemiddelen worden door onze opdrachtgevers vaak hergebruikt voor interne communicatie.

5. Transport en mobiliteit

Voor leveranciers hebben wij in onze gedragscode bepaald dat er zoveel mogelijk gecarpoold dient te worden. Ook wijzen wij hen op het combineren van transport zodat ze minder vaak naar de locatie hoeven te rijden. Gasten stimuleren wij om te reizen met het OV. Vaak zorgen wij voor een aparte buscoördinatie, waarbij wij tot vlak voor het evenement ernaar streven om een optimale bezettingsgraad van de bussen te krijgen of het aantal bussen zelfs te reduceren.

6. Techniek en veiligheid

Wij beperken het gebruik van aggregaten op de locatie en werken zoveel mogelijk met groene stroom en led verlichting. Wij maken een uitgebreid calamiteitenplan, huren brandblussers standaard in met milieukeur en dekken bekabeling af met loopmatten.